دانلود پاورپوینت عملكرد ميدان در طراحي شهري - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت عملكرد ميدان در طراحي شهري - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت عملكرد ميدان در طراحي شهري - 14 اسلاید

 

 

 

 

 

تامين ايمني جريانات ترافيك متقاطع با حداقل تاخير         

 

كه موجب كاهش تصادف منجر به جرح و فوت در              

ميدان مي شود .                                                       

مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: