دانلود پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ و تمدن اسلامی - 38 اسلاید  

دانلود پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ و تمدن اسلامي - 38 اسلايد


    •عدم پذیرش اسلام توسط یهود در ابتدای بعثت موجب دشمنی میان مسلمانان و آنان شد. همچنین یهودیان می دیدند که پیامبر اسلام با تبلیغ رسالتش الفت و برادری در دلهای مردم ایجاد میکند و چنان توده واحد ویک پارچه ای از آنها می سازد که ممکن است قدرت و حکمروایی آنان را تهدید کند. بدین روی به مخالفت با پیغمبر برخاستند. قرآن کریم بعضی از نیات آنان را در مب

ادامه مطلب  

پاورپوینت با عنوان صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی  

پاورپوينت با عنوان صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي


40 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از اسلايدها•       “ نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم “    

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی - 40 اسلاید  

دانلود پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي - 40 اسلايد


      فهرست   1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص) 6.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان! 7.صهيونيسم چیست؟ 8.مراحل تکون و تحول تاریخی صهيونيسم 9.صهيونيسم و تزویر تاریخ 10.نماد های دشمنی ص

ادامه مطلب  

پاورپئینت درباره صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی  

پاورپئینت درباره صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات میباشد. دسته بندی : PowerPoint نوع فایل :  .ppt (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد اسلايد : 40 اسلايد بخشی از متن:فهرست 1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص) 6.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مس

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت با موضوع صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی  

دانلود پاورپوينت با موضوع صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي


دانلود پاورپوينت با موضوع صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي تعداد اسلايد: 40 اسلايدفرمت فایل : پاورپوينت ppt  وقابل ویرایشآماده برای : ارائه و چاپ قسمتی ازمتن اسلايدها :  فهرست   1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.

ادامه مطلب  

پاورپوینت صهیونیسم و تاثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی  

پاورپوينت صهيونيسم و تاثیرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي


فرمت فایل : پاورپوينت قابل ویرایش      تعداد اسلايد: 40 قسمتی از پاورپوينت :   فهرست   1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص) 6.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان! 7.صهيونيسم چیست؟ 8.مراحل تکون و تح

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی -40 اسلاید  

پاورپوينت در مورد صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي -40 اسلايد


قسمتی از اسلايد ها      فهرست   1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص) 6.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان! 7.صهيونيسم چیست؟ 8.مراحل تکون و تحول تاریخی صهيونيسم 9.صهيونيسم و تزویر تاریخ 10.

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی -40 اسلاید  

پاورپوينت در مورد صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي -40 اسلايد


قسمتی از اسلايد ها      فهرست   1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص) 6.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان! 7.صهيونيسم چیست؟ 8.مراحل تکون و تحول تاریخی صهيونيسم 9.صهيونيسم و تزویر تاریخ 10.

ادامه مطلب  

پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی  

پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلاميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد:40   محتویات فهرست   1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص) 6.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان!

ادامه مطلب  

پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی  

پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلاميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد:40   محتویات فهرست   1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص) 6.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان!

ادامه مطلب  

پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی  

پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلاميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد:40   محتویات فهرست   1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص) 6.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان!

ادامه مطلب  

پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی  

پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلاميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد:40   محتویات فهرست   1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص) 6.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان!

ادامه مطلب  

پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی  

پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلاميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد:40   محتویات فهرست   1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص) 6.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان!

ادامه مطلب  

پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی  

پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلاميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد:40   محتویات فهرست   1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص) 6.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان!

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی  

پاورپوينت درباره صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي


لینک دانلود پایین صفحهقابل ویرایش و آماده پرینتتعداد اسلايد:40بخشی از اسلايدها: فهرست   1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص) 6.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان! 7.صهيونيسم چیست؟ 8.مراحل تکون و تحول تاریخ

ادامه مطلب  

پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی  

پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي


        نوع فایل power pointقابل ویرایش 40 اسلايد قسمتی از اسلايدها:                                                 دین یهود یکی از ادیان مهم جهان است که دارای سابقه ای طولانی است.آغاز این دین به 2500 سال قبل باز میگردد.پیروان این دین خود را پیر

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن بر فرهنگ و تمدن اسلامی  

دانلود پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن بر فرهنگ و تمدن اسلامي


        عنوان پاورپوينت:دانلود پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن بر فرهنگ و تمدن اسلاميفرمت: پاورپوينت قابل ویرایشتعداد اسلايد: 40پاورپوينت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.توطئه های یهود بعد

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت تأثیرات منفی صهیونیسم بر فرهنگ و تمدن اسلامی  

دانلود پاورپوينت تأثيرات منفي صهيونيسم بر فرهنگ و تمدن اسلامي


        عنوان پاورپوينت:دانلود پاورپوينت تأثيرات منفي صهيونيسم بر فرهنگ و تمدن اسلاميفرمت: پاورپوينت قابل ویرایشتعداد اسلايد: 40پاورپوينت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.توطئه های یهود بعد از وفات ح

ادامه مطلب  

پاورپوينت تاريخ درس 8 سپيده دم تمدن ايراني  

پاورپوينت تاریخ درس 8 سپیده دم تمدن ایرانی


پاورپوينت تاریخ درس 8 سپیده دم تمدن ایرانی 34 اسلايد جغرافیای تمدن ایرانی ، از نخستین روستاها تا نخستین شهرها ، تمدن ایلام ، دین و اعتقادات 

ادامه مطلب  

پاورپوينت تاريخ درس 4 پيدايش تمدن ؛ بين النهرين و مصر  

پاورپوينت تاریخ درس 4 پیدایش تمدن ؛ بین النهرین و مصر


پاورپوينت تاریخ درس 4 پیدایش تمدن ؛ بین النهرین و مصر سیر پیدایش تمدن ، سیاست و حكومت ، ادبیات و هنر 45 اسلايد بسیار زیبا و آموزنده 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی  

پاورپوينت درباره صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي


 لینک دانلود پایین صفحه  فرمت فایل: powerpoint ( قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد اسلايد: 40 اسلايد   بخشی از اسلايدها : فهرست نگاهی به دین یهود نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریماعمال یهود نسبت به اسلاماعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص)توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص)یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان!صهيونيسم چیست؟مراحل تکون و تح

ادامه مطلب  

پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی  

پاورپوينت صهيونيسم و تأثيرات منفي آن برفرهنگ وتمدن اسلامي


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 40 اسلايد قسمتی از اسلايدها:دین یهود یکی از ادیان مهم جهان است که دارای سابقه ای طولانی است.آغاز این دین به 2500 سال قبل باز میگردد.پیروان این دین خود را پیرو پیامبر الهی حضرت موسی(ع) می دانند. همچنین این قوم را به دلیل نسبت با حضرت یعقوب بنی اسرائیل میگویند(اسرائیل لقب حضرت یعقوب است). تاریخ قوم یهود را می توان به چند د

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت تأثیرات سهیونیسم بر فرهنگ و تمدن اسلامی  

دانلود پاورپوينت تأثيرات سهیونیسم بر فرهنگ و تمدن اسلامي


         عنوان پاورپوينت:دانلود پاورپوينت تأثيرات سهیونیسم بر فرهنگ و تمدن اسلاميفرمت: پاورپوينت قابل ویرایشتعداد اسلايد: 40پاورپوينت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسو

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت تأثیر تمدّن اسلامی بر تمدّن غربی - 104 اسلاید  

دانلود پاورپوينت تأثیر تمدّن اسلامي بر تمدّن غربی - 104 اسلايد


    •تمدن فعلى جهان برآیندى از كوششهاى ملل مختلف جهان در طول تاریخ است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت فرهنگ و تمدن اسلامی  

پاورپوينت فرهنگ و تمدن اسلامي


این فایل حاوی مطالعه پاورپوينتفرهنگ و تمدن اسلامي می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرستفرهنگ و تمدن اسلاميجایگاه علم و دانش در اسلامشرایط دانش اندوزی در اسلام چیستتاریخ نگارش در فرهنگ و تمدن اسلامياصرار قرآن بر کتابتاز چه وسایلی برای کتابت استفاده می شد؟انتقال عل

ادامه مطلب  

پاورپوینت تاریخ علوم و تمدن اسلامی  

پاورپوينت تاریخ علوم و تمدن اسلامي


این فایل حاوی مطالعه پاورپوينت تاریخ علوم و تمدن اسلامي می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 16 اسلايد در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرستتاریخ علوم و تمدن اسلاميتاریخ مقایسه ای تمدن و علوم در اسلام و غربنجومطبریاضیاتشیمینورشناختجغرافی و نقشه کشیشهرسازی و امکانات شهریدریانوردی و تجارتکاغذ و کتابموسیق

ادامه مطلب  

پاورپوينت درس تاریخ و تمدن وفرهنگ ایران با عنوان باستان صنعت در عهد ساسانیان  

پاورپوينت درس تاریخ و تمدن وفرهنگ ایران با عنوان باستان صنعت در عهد ساسانیان


پاورپوينت درس تاریخ و تمدن وفرهنگ ایران با عنوان باستان صنعت در عهد ساسانیان در 16 اسلايد قابل ویرایش صنایع فلزی

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غربی - 25 اسلاید  

دانلود پاورپوينت چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامي و تأثیر آن بر تمدن غربی - 25 اسلايد


     هنرعربستان پیش‌از اسلام از درون‌مایه چندانی برخوردار نبود.

ادامه مطلب  

پاورپوينت درس تاریخ و تمدن وفرهنگ ایران با عنوان باستان صنعت در عهد ساسانیان  

پاورپوينت درس تاریخ و تمدن وفرهنگ ایران با عنوان باستان صنعت در عهد ساسانیان


پاورپوينت درس تاریخ و تمدن وفرهنگ ایران با عنوان باستان صنعت در عهد ساسانیان در 16 اسلايد قابل ویرایش صنایع فلزی

ادامه مطلب  

پاورپوینت علمی تاثیر فرهنگ تمدن اسلامی بر علوم بیگانه - 17 اسلاید  

پاورپوينت علمی تاثیر فرهنگ تمدن اسلامي بر علوم بیگانه - 17 اسلايد


پاورپوينت علمی تاثیر فرهنگ تمدن اسلامي بر علوم بیگانه - 17 اسلايدپاورپوينت علمی تاثیر فرهنگ تمدن اسلامي بر علوم بیگانه - 17 اسلايدپاورپوينت علمی تاثیر فرهنگ تمدن اسلامي بر علوم بیگانه - 17 اسلايدپاورپوينت علمی تاثیر فرهنگ تمدن اسلامي بر علوم بیگانه - 17 اسلايدپاورپوينت علمی تاثیر فرهنگ تمدن اسلامي بر علوم بیگانه - 17 اسلايدپاورپوينت علمی تاثیر فرهنگ تمدن اسلامي بر عل

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع صهیونیسم و تأثیرات منفی آن بر فرهنگ و تمدن اسلامی  

پاورپوينت با موضوع صهيونيسم و تأثيرات منفي آن بر فرهنگ و تمدن اسلامي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 39 اسلايدقسمتی از متن .ppt :صهيونيسم و تأثيرات منفي آن بر فرهنگ و تمدن اسلاميفهرست مطالب:1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم3.اعمال یهود نسبت به اسلام4.اعمال یهود نسبت به رسول ا

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت تاریخ علوم و تمدن اسلامی  

دانلود پاورپوينت تاریخ علوم و تمدن اسلامي


     عنوان پاورپوينت:دانلود پاورپوينت تاریخ علوم و تمدن اسلاميفرمت: پاورپوينت قابل ویرایشتعداد اسلايد: 15پاورپوينت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن  استعمار فرهنگی غرب و ضعف مابه نظر می رسد جامعه ما علیرغم کوتاه کردن دست استعمار سیاسی و اقتصادی، همچنان در استیلای استعمار فرهنگی غرب قرار دارد. غرب قرنهاست می کوشد سایر فرهنگها و تمدنها از جمله اسلام را تحقیر کرده و جامعه و ف

ادامه مطلب  

پاورپوینت نگاهی به شهردر تمدن اسلامی  

پاورپوينت نگاهی به شهردر تمدن اسلامي


    پاورپوينت نگاهی به شهر در تمدن اسلامي با 42 اسلايد قابل ویرایش می باشد موضوعات پاورپوينت نگاهی به شهر درتمدن اسلامي :مقدمهپیدایش و توسعه شهرهای اسلامي (دیدگاه بنیانی) ـشهر اسلامي از دیدگاه كالبدی (اصول طراحی شهر اسلامي) ـ مؤلفه‌های كالبد شكافی شهر اسلامي ـ شهرشناسی از دیدگاه كاركرد امنیتی شهرهای اسلامي .ـ ارتباط شهر اسلامي با عصر حاضر»نتیجه گیری»   یک اسلايد ا

ادامه مطلب  

پاورپوينت تاريخ درس 5 هند و چين  

پاورپوينت تاریخ درس 5 هند و چین


پاورپوينتی زیبا از تاریخ درس 5 هند و چین 32 اسلايد قابل ویرایش هند و باستان ، مهاجرا آریاییان به هند ، سلسله پادشاهی هند ، ظهور تمدن زیبا و جذاب 

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت با موضوع تأثیر تمدّن اسلامی بر تمدّن غربی  

دانلود پاورپوينت با موضوع تأثیر تمدّن اسلامي بر تمدّن غربی


دانلود پاورپوينت با موضوع تأثیر تمدّن اسلامي  بر تمدّن غربی تعداد اسلايد: 107 اسلايدفرمت فایل : پاورپوينت ppt  وقابل ویرایشآماده برای : ارائه و چاپ قسمتی ازمتن اسلايدها : تمدن فعلى جهان برآیندى از كوششهاى ملل مختلف جهان در طول تاریخ است.با آن كه تمدن معاصر ویژگى هایى كاملاً متفاوت از تمدنهاى دیگر ملل در درازاى تاریخ دارد، اما در حقیقت تركیبى از تمدنهاى پیشین

ادامه مطلب  

دانلود پروژه پاورپوینت معماری با موضوع :تمدن مایا  

دانلود پروژه پاورپوينت معماری با موضوع :تمدن مایا


این پروژه در 38 اسلايد به معرفی و بررسی تمدن مایا پرداخته ونگاهی به موضوعاتی همچون : معرفی تمدن مایا از لحاظ سرزمینی،هنری،سیاسی و علمی و نیز تاثیر طبیعت بر معماری و تمدن مایاها داشته است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غربی -25 اسلاید  

پاورپوينت در مورد چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامي و تأثیر آن بر تمدن غربی -25 اسلايد


قسمتی از اسلايد ها     سخن اول: هنرمعماری که نسبت به‌دیگر رشته‌های هنری از اهمیّت و جایگاه والاتری برخورداراست، متأثر از علل و عوامل جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی جوامع انسانی است.  هنر در تمدن اسلاميهنرعربستان پیش‌از اسلام از درون‌مایه چندانی برخوردار نبود.

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غربی -25 اسلاید  

پاورپوينت در مورد چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامي و تأثیر آن بر تمدن غربی -25 اسلايد


قسمتی از اسلايد ها     سخن اول: هنرمعماری که نسبت به‌دیگر رشته‌های هنری از اهمیّت و جایگاه والاتری برخورداراست، متأثر از علل و عوامل جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی جوامع انسانی است.  هنر در تمدن اسلاميهنرعربستان پیش‌از اسلام از درون‌مایه چندانی برخوردار نبود.

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت تاثیر تمدن اسلامی در غرب  

دانلود پاورپوينت تاثیر تمدن اسلامي در غرب


      عنوان پاورپوينت:دانلود پاورپوينت تاثیر تمدن اسلامي در غربفرمت: پاورپوينت قابل ویرایشتعداد اسلايد: 26پاورپوينت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن  آغاز ظهور اسلام وشکل گیری تمدن اسلاميبا ظهور اسلام در پایان قرن ششم میلادی، فرهنگ و تمدن اسلامي طلوع کرد. اسلام با اعلان «اقرا» که نمادی از علم و اندیشه بود، در جامعه جاهلی آن روز نوعی بینش جدید ایجاد کرد که هم دوری از

ادامه مطلب  

پاورپوینت مفید زمینه‌های شکل‌گیری تمدن اسلامی - 15 اسلاید  

پاورپوينت مفید زمینه‌های شکل‌گیری تمدن اسلامي - 15 اسلايد


پاورپوينت مفید زمینه‌های شکل‌گیری تمدن اسلامي - 15 اسلايدپاورپوينت مفید زمینه‌های شکل‌گیری تمدن اسلامي - 15 اسلايدپاورپوينت مفید زمینه‌های شکل‌گیری تمدن اسلامي - 15 اسلايدپاورپوينت مفید زمینه‌های شکل‌گیری تمدن اسلامي - 15 اسلايدپاورپوينت مفید زمینه‌های شکل‌گیری تمدن اسلامي - 15 اسلايدپاورپوينت مفید زمینه‌های شکل‌گیری تمدن اسلامي - 15 اسلايدتعر

ادامه مطلب  

کامل ترین پاورپوینت بیداری اسلامی  

کامل ترین پاورپوينت بیداری اسلامي


این پاورپوينت در 98 اسلايد طراحی شده استدر این پاورپوينت مطالبی از بیداری اسلامي در جهان عرب،در ایران،گرایش به تمدن گرا-عرب گرا و ویژگی گرایش به تمدن گرا-عرب گرا،گرایش به اسلام گرایی سنتی و سایر مطالب مفید و ارزنده و به روز از بیداری اسلامي

ادامه مطلب  

پاورپوینت تأثیر تمدن اسلامی بر تمدن غربی  

پاورپوينت تأثیر تمدن اسلامي بر تمدن غربی


فرمت فایل : پاورپوينت قابل ویرایش      تعداد اسلايد: 107 قسمتی از پاورپوينت : •تأثیر تمدن اسلام و ایران بر تمدن غربی

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان فرهنگ و تمدن اسلامی  

پاورپوينت با عنوان فرهنگ و تمدن اسلامي


پاورپوينت با عنوان فرهنگ و تمدن اسلامي  در 17 اسلايد قابل ویرایش فقه شیعه نظام فقهی شیعه از آغاز تاکنون دوره های گوناگونی را پشت سرگذاشته است: دوره حضور ائمه (ع):مرجع اصلی احکام شرعی و فقه و اجتهادیکی از دستاوردهای مهم ایشان،ایجاد زمینه تفکرو استدلال در امورشرعی استبیان اصول و قواعدکلی و واگذاری احکام فرعی و جزئیوجود گرایش های مختلف در مسائل علمی آغاز تدوین فقه: سه گرایش عمد

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره سینما ، صهیونیسم و رسانه  

پاورپوينت درباره سینما ، صهيونيسم و رسانه


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 18 اسلايد قسمتی از متن .ppt : سینما صهيونيسم رسانه مقدمه شناخت صهيونيسم جهانی و توطئه‌های آن، امروز یكی از ضروریات است . چه این كه صهيونيسم اكنون در بسیاری از كشورهای اروپایی و آمریكایی با صرف هزینه‌های هنگفت، دارای قدرت پنهانی است كه ادارة امور آن كشورها ر

ادامه مطلب  

تحقیق درباره تاثیر تمدن ایرانی بر تمدن اسلامی  

تحقیق درباره تاثیر تمدن ایرانی بر تمدن اسلامي


قالب فایل(ورد)لینک دانلود پایین صفحهتعداد صفحه:19بخشی از متنتأثیر تمدن ایرانی بر تمدن اسلاميچکیده:بیست سال پس از رحلت پیامبر اسلام، اعراب در نبرد قادسیه، سپاهیان یزدگرد سوم آخرین پادشاه امپراتوری ساسانی را شكست دادند. این یكی از اساسی ترین لحظات تاریخ خاورمیانه و جهان بود.سربازان مسلمان عرب، ظرف یك بعدازظهر، قلب سرزمین ایران را فتح كردند. امپراتوری باستانی ساسانی و نظام روحانیت ز

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غربی - 23 اسلاید  

دانلود پاورپوينت چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامي و تأثیر آن بر تمدن غربی - 23 اسلايد


      محمدبن‌یوسف‌خوارزمی(متوفی387ق) به‌تقسیم‌بندی علوم براساس موضوع و هدف نهایی آن‌علم، پرداخته‌است. او در کتاب خود به‌نام«مفاتیح‌العلوم»علوم را به‌دو بخش تقسیم کرده‌است. علوم‌شرعی                                    &n

ادامه مطلب  

پاورپوینت در موردچگونگی رشد علوم در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غربی- انتقال علوم و تمدن از اسلام به‌غرب-تاثیر اسلام و مسلمانان بر گسترش علوم - 24 اسلاید  

پاورپوينت در موردچگونگی رشد علوم در تمدن اسلامي و تأثیر آن بر تمدن غربی- انتقال علوم و تمدن از اسلام به‌غرب-تاثیر اسلام و مسلمانان بر گسترش علوم - 24 اسلايد


قسمتی از اسلايد ها     سخن اول: نقش مسلمانان در طبقه‌بندی علوم •نخستین کسی که به‌طبقه‌بندی علوم توجهی ویژه کرد، ابونصرفارابی(متوفی329ق) است. او کوشید در کتاب«احصاء‌العلوم» دانش‌ها را به‌پنج‌دسته تقسیم‌کند

ادامه مطلب  

پاورپوینت در موردچگونگی رشد علوم در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غربی- انتقال علوم و تمدن از اسلام به‌غرب-تاثیر اسلام و مسلمانان بر گسترش علوم - 24 اسلاید  

پاورپوينت در موردچگونگی رشد علوم در تمدن اسلامي و تأثیر آن بر تمدن غربی- انتقال علوم و تمدن از اسلام به‌غرب-تاثیر اسلام و مسلمانان بر گسترش علوم - 24 اسلايد


قسمتی از اسلايد ها     سخن اول: نقش مسلمانان در طبقه‌بندی علوم •نخستین کسی که به‌طبقه‌بندی علوم توجهی ویژه کرد، ابونصرفارابی(متوفی329ق) است. او کوشید در کتاب«احصاء‌العلوم» دانش‌ها را به‌پنج‌دسته تقسیم‌کند

ادامه مطلب  

پاورپوینت سینما، صهیونیسم، رسانه       

پاورپوينت سینما، صهيونيسم، رسانه     


            نوع فایل power pointقابل ویرایش 18 اسلايد قسمتی از اسلايدها:  شناخت صهيونيسم جهانی و توطئه‌های آن، امروز یكی از ضروریات است . چه این كه صهيونيسم اكنون در بسیاری از كشورهای اروپایی و آمریكایی با صرف هزینه‌های هنگفت، دارای قدرت پنهانی است كه ادارة امور آن كشورها را به دست گرفته است.  غولهای رسانه‌ای جهان ، سینما ، كارخانجات تسلیحاتی ، شرکتهای تجاری

ادامه مطلب  

پاورپوینت به روز چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غربی - 21 اسلاید  

پاورپوينت به روز چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامي و تأثیر آن بر تمدن غربی - 21 اسلايد


پاورپوينت به روز چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامي و تأثیر آن بر تمدن غربی - 21 اسلايدپاورپوينت به روز چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامي و تأثیر آن بر تمدن غربی - 21 اسلايدپاورپوينت به روز چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامي و تأثیر آن بر تمدن غربی - 21 اسلايدپاورپوينت به روز چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامي و تأثیر آن بر تمدن غربی - 21 اسلايدپاورپوينت به روز چگونگی رش

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >